Naciągi hybrydowe cz. 1

Co to jest naciąg hybrydowy ?

Naciąg hybrydowy składa się z dwóch różnych rodzajów strun tzn. jeden rodzaj strun montowany jest jako struny główne (mains) , a drugi jako poprzeczne (crosses). Hybryda może polegać na zamontowaniu strun tego samego rodzaju, lecz różnej grubości lub strun wykonanych z dwóch różnych materiałów (np. naciąg naturalny i poliestrowy)

Naciągi hybrydowe zyskały sporą popularność wśród graczy zawodowych, natomiast bardzo rzadko stosowane są przez graczy klubowych. Wynika to z braku wiedzy o zaletach tych naciągów zarówno przez samych graczy, jak i osoby świadczące usługi zakładania naciągów tenisowych. Poprzez odpowiedni dobór strun, gracze mogą modyfikować właściwości naciągu, zmieniając takie jego parametry jak wytrzymałość, moc, żywotność, komfort i kontrolę. Na przykład, zawodnicy grający mocno mogę połączyć strunę poliestrową (podłużną) jako dającą dużą siłe odbicia i naciąg naturalny lub wysokiej jakości syntetyczny (poprzeczny), który złagodzi twardość poliestru i poprawi komfort gry.

Wybór struny montowanej podłużnie.

Wybierając strunę podłużną należy pamiętać, że to ona w głównej mierze odpowiada za ostateczną charakterystykę naciągu hybrydowego. Dla przykładu: jeżeli zależy Ci na trwałości naciągu, to jako strunę poprzeczną należy zamontować strunę o takiej właśnie charakterystyce o grubości 15L lub 16, lub też wybrać tą bardziej wytrzymałą z dwóch różnych strun. Jeżeli priorytetem jest kontrola, wybierz strunę o takim właśnie profilu, lecz nieco cieńszą (17 lub 18). Należy tutaj wspomnieć, że za nadanie piłce rotacji odpowiadają przede wszystkim struny poprzeczne.

Wybór struny montowanej poprzecznie

Jej rola nie jest tak istotna jak rola strun podłużnych, lecz ma ona istotny wpływ na charakterystykę całego naciągu. Przy jej pomocy modyfikujemy profil strun podłużnych. Dla przykładu: miękki, wybaczający błędy naciąg naturalny złagodzi sztywność i twardość naciągu poliestrowego.

 Siła naciągnięcia struny

Zróżnicowanie siły naciągnięcia strun podłużnych i poprzecznych jest kolejnym krokiem dostosowania naciągu do Twoich potrzeb. Generalna zasada mówi, że struny podłużne powinny być naciągnięte mocniej niż poprzeczne. To popularna wśród zawodowców metoda  powiększania tzw. Sweet spot (czyli miejsca optymalnego odbicia- umiejscowionego na naciągu pośrodku główki rakiety).

Rekomendowana różnica w sile naciągnięcia strun to 1-1,5 kg  (max. 2,5 kg)

 

Ciąg dalszy już wkrótce!