Miesięczne archiwum: Maj 2013

Walcz z błędami

 Tenis jest grą błędów. Zrozumienie, dlaczego popełniamy błędy, to pierwszy krok w kierunku lepszej, skuteczniejszej gry poprzez ograniczanie ilości popełnianych błędów. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że najczęstszą przyczyną błędów (ok. 50%) jest nieprawidłowy wybór zagrania (uderzenia). Kolejną  przyczyną jest zła[…]Czytaj więcej